ตรวจสอบพื้นที่จำหน่าย

กดปุ่ม ตรวจสอบพื้นที่จำหน่ายสุราจากพิกัดปัจจุบัน (ต้องเปิด GPS หรือ Wi-Fi) หรือกดปุ่ม กำหนดเอง

 

ระดับความคลาดเคลื่อน 0 เมตร

กำหนดเอง

ดูพื้นที่รอบสถานศึกษา

แสดงพื้นที่ห้ามขายสุรารอบสถานศึกษา

ปัจจุบันมี 38,450 สถานศึกษาในฐานข้อมูล

แสดงตามพื้นที่

ร่วมมือกับเรา

ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรายงานร้านจำหน่ายสุรา หรือแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา

สมัครสมาชิก แสดงวิธีใช้งาน


© กรมสรรพสามิต | กรุณาตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบกับกรมสรรพสามิตอีกครั้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา
Positive SSL